Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

Storgata 5 – 7

Oppdragsgiver
Colliers Property Management AS
Periode
2016 - 2017
Kategori
Rehabilitering næring og kontor
Oppgaver
Prosjektledelse, byggeledelse, KP

Probea ledet prosjektet med å rehabilitere Storgata 5-7 i Oslo sentrum, med et totalareal på 6500 m2 og en investeringsramme på 65 MNOK. Storgata 5-7 har gamle verneverdige bygg som bød på overraskelser og høy usikkerhet som måtte løses. Vi rehabiliterte kontorlokaler, foretok en total oppgradering av alle tekniske anlegg og sørget for en bruksendring fra næring til bevertning i nederste etasjer.

Det var leietakere i deler av bygget under hele byggeperioden, samt butikk som holdt åpent på bakkeplan. Storgata 5-7 har svært sentral beliggenhet som bød på utfordringer knyttet til riggområde, tilkomst og tilgjengelighet samt stor trafikk fra tredjepart også i form av myke trafikanter.