Hopp til hovedinnhold
Probea
illustration

Dette gjør vi

Dekorlinje

Vi har spesialisert oss på å utvikle og lede komplekse byggeprosjekter – med et vidt spekter av oppdrag innen kontor- og næringsbygg, boliger, infrastruktur, hoteller, skoler, omsorgsboliger, helsebygg og andre formålsbygg.

29 AV LANDETS ALLER DYKTIGSTE PROSJEKTLEDERE
Dekorlinje

Å lede byggeprosjekter handler om å få alle impliserte aktører til å trekke i samme retning – fram mot et så perfekt bygg som mulig. Det krever samspill og framdrift. Kløkt og kompetanse. Driv og dynamikk. Innsikt og overblikk. Og ikke minst en solid dose med humør og engasjement.

Dette er krevende og komplekst. Det trengs styring. Derfor har vi spesialisert oss utelukkende på å ta lederrollen i byggeprosjekter – som prosjektledere leder vi faktisk prosjekter!

I prosessen er vi byggherres høyre hånd. I samspill med eier, arkitekt, potensielle leietakere og andre rådgivere styrer vi prosessen fra dag én, og har reell innflytelse på formål, utforming av bygget og i mange tilfeller byutvikling i et større perspektiv.

Vi fyller gjerne flere nøkkelroller i prosjektet – prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Som regel er vi med hele veien fram til ferdig bygg.

Dekorlinje
19
ÅR
Dekorlinje
300+
UTFØRTE OPPDRAG

I privat sektor bistår vi eiendomsutviklere og finansielle aktører som investerer i eiendom, gjerne allerede i tidligfasen. Vi gir en kvalifisert og kompetent vurdering av utviklingspotensial og mulighetsstudier, ofte er vi inne så tidlig som på tomtesøk og evaluering av konkrete tomter. I andre tilfeller skal eksisterende bygningsmasse konverteres og/eller rehabiliteres.

I offentlig sektor er vi også med i tidligfasen og bistår i selve utviklingen av prosjekter – i såkalte konseptvalgutredninger med mulighetsstudier og alternativanalyser. I hovedsak skal disse prosjektene løse samfunnsbehov i form av formålsbygg: Skoler, barnehager, idrettshaller, omsorgsboliger, kulturbygg og så videre. Her er det prosjektets evne til å ivareta kundens behov innenfor gitte rammer, som veier tyngst.

Dekorlinje
65
Pågående oppdrag
Dekorlinje
2020
Dekorlinje

Vi er et engasjert fellesskap av fagsterke prosjektledere som utfyller og utfordrer hverandre. Stadig på jakt etter smarte løsninger og kloke beslutninger.

Dekorlinje
Dekorlinje

Lykkelige oppdragsgivere er vår lykke. Vi elsker å bygge. Utvikle, planlegge, gjennomføre. Se nye muligheter. Finne smarte løsninger. Se bærekraftige bygg reise seg.

Oppleve at byggene tas i bruk og fungerer etter planen. Se at bygg skaper verdier. For oppdragsgiver så vel som for menneskene som tar dem daglig i bruk.

 

Vi er stolte over det vi har fått til, over prosjektene vi gløder for å virkeliggjøre. Og vi gleder oss til nye oppdrag som krever det beste av oss!