Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

Dronning Maudsgate 1-3

Oppdragsgiver
Dronning Maudsgate 1-3 (Pecunia)
Periode
2018-2021
Kategori
Næringsbygg
Oppgaver
Prosjekteringsledelse, Prosjektledelse, Byggeledelse, BHR, KP, KU

Dronning Maudsgate 1-3 er et bygg fra 1971 (med et påbygg fra 1991) som står på byantikvarens gule liste. Bygget er i dag totalt 20000 kvm. En del utfordringer knyttet til fasadeelementene (isolert bindingsverk og polerte betongelementer hengt på utsiden), og et ønske fra gårdeieren om å bygge på en etasje, har vært utgangspunktet for en prosess med rehabilitering og påbygging av bygget. I samarbeid med Oslo kommune plan og bygg og Byantivaren har man blitt enige om utforming av ny fasade i glass, aluminium og naturstein. Ombygging skal skje med leietakerne i huset – og til minst mulig sjenanse for disse. Det vil være rehabilitering innvendig i samsvar med leietakers ønsker.

Innledende arbeider begynte i 2016, konstruksjonsarbeid startet tidlig i 2019, ferdig 2021, ombygging kan fortsette utover dette

Prosjektet:

 • Nye fasader
 • Rive dagens plan 10
 • Bygge på en og en halv etasje, nytt plan 10 og halv 11 etasje.
 • Plan 3-9 utvides med ca 900mm på hver langfasade
 • Nytt ventilasjonsanlegg
 • BREEAM

Kompleksitet og utfordringer

 • Bygg i bruk 80% belegg i hele byggetiden
 • Byggetomt midt i Oslo sentrum, stor bygningsgrunnflate i forhold til tilgjengelig byggetomt.
 • Signalbygg, Stort fokus på kvalitet i sluttprodukt.
 • Byggherrestyrte entrepriser stiller store krav til byggherres koordineringsevne
 • Garasjeanlegget til bygget ligger under Dronning Mauds gate som er del av veisystemet til E18