Hopp til hovedinnhold
Probea
Illustrasjonsbilde: Prosess
illustration

Probeaprosessen

Vår prosessmodell sikrer kontroll, kvalitet og fremdrift i alle faser av et omfattende byggeprosjekt. Den er tuftet på erfaring fra over 300 store byggeprosjekter gjennom to tiår.

 • IDÉFASE
 • UTVIKLING
 • PLANLEGGING
 • UTFØRELSE
 • FERDIGSTILLELSE
 • BRUKSFASE
Å
A
Prosjektledelse
Prosjektutvikling
Marked
Prosjekteringsledelse
Byggeledelse
 • Kartlegging
 • Arealplanlegging
 • Prosjektdirektiv
 • Prosjektetablering
 • Prosjektinitiering
 • Tomtesøk
 • Mulighetsstudie
 • Skisseprosjekt
 • Prosjektstrategi
 • Reguleringsprosess
 • Kontraktstrategi
 • Kostnadsestimering
 • Leietakerinvolvering
 • Reguleringsprosess
 • Usikkerhetsanalyse
 • Prosjektbeskrivelse
 • Byggprogrammering
 • Byggesaksarbeid
 • Kontrahering
 • SHA
 • Byggherreforskrift
 • Areal-mix
 • Boligmix
 • Prosjektplan
 • Fremdriftsstyring
 • Overlevering
 • Evaluering
 • Avslutning
 • Prøvedrift
 • Reklamasjoner
 • Ettårsbefaring
 • Erfaringsoverføring