Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

Hoff flerformålsprosjekt

Oppdragsgiver
Oslobygg KF
Periode
2018 - 2029
Kategori
Flerformålsprosjekt
Oppgaver
Prosjektledelse tidligfase

På Skøyen i Oslo leder vi et omfattende flerformålsprosjekt for Oslobygg KF og bestillere fra Utdanningsetaten, Bydel Ullern og Deichmanske. På et 10 862 m2 stort område skal det bygges barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, bibliotek, omsorgsboliger og bydelens helsestasjon og hjemmetjeneste. Totalt planlegges det bygg på totalt 21 000 m2, med et foreløpig kostnadsestimat på 1,5 milliarder kroner.

Probea har ledet prosjektets tidligfase – regulering og utvikling av et innovativt konsept tuftet på sambruk. Våre oppgaver har vært knyttet til konseptvalgutredning, rom- og funksjonsprogram, skisseprosjekt, medvirkningsprosesser og utvikling av konsept i dialogfase og materiale til planforslag. Vi har koordinert og ledet reguleringsarkitekt, landskapsarkitekt, prosjekteringsgruppe og øvrige rådgivere. Vi har foretatt gjennomgang av sentrale temaer som støy, dagslys, adkomst, utearealer, teknisk infrastruktur, koordinering med naboer, grunnforhold, kjøp av tomt, mv.

Konseptet løser en rekke formål med høy kvalitet på en krevende tomt, og er et omfattende byplangrep med et helt nytt byrom med grøntarealer.