Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

Årvoll skole

Oppdragsgiver
Oslobygg KF
Periode
2016 - 2020
Kategori
Kultur, utdanning og helse
Oppgaver
Prosjektledelse

Prosjektet innbefattet en ny flerbrukshall på ca. 2.500 m2 BTA, samt rehabilitering av eksisterende gymbygg på ca. 1.000 m2 BTA. Dette bygget er nå blitt nytt klubbhus for idretten i området. I tillegg er det bygget en ny driftsgarasje/redskapsbod på ca. 100 m2 BTA.

Rundt byggene er det utført en omfattende utomhusjobb med parkering, beplantning og gangveier. Det er også bygget en ny kommunal vei med snuhammer, som er innkjøring til hele skoleanlegget.

Flerbrukshallen har en spilleflate inkl. sikkerhetssoner på 23×45 m. Bygget inneholder tre sett med gutte- og jentegarderober, samt lærer-/ dommergarderobe. På plan 2 er det tribuneanlegg til ca. 200 tilskuere. Bygget tilfredsstiller passivhus-standarden.

Probea har bidratt med prosjektutvikling, gjennomføring av forprosjekt, anbudskonkurranse/evaluering av tilbud, kontrahering av entreprenør, anskaffelse av byggeledelse, oppfølging og kontroll i gjennomføringsfasen, sluttoppgjør, prøvedrift og reklamasjoner.