Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

Sjokoladefabrikken

Oppdragsgiver
Oslobygg KF
Periode
2019 - d.d.
Kategori
Barnehage
Oppgaver
Prosjektledelse, byggherrens representant

Sjokoladefabrikken barnehage er en 10-avdelings barnehage på Grünerløkka, lokalisert i et gammelt industribygg fra 1896. Bygget ble totalrenovert i 2022-2023. Probea har hatt prosjektledelsen,vært byggherrens representant og hatt ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fra forprosjekt til og med pågående prøvedriftsperiode. Prosjektet er utført som en totalentreprise med to sideentrepriser og en total kostnadsramme på 155 MNOK.

Bygget er oppført på Byantikvarens gule liste, og forprosjektet var derfor et tett samarbeid med Byantikvaren. Totalrenoveringen omfattet ny rominndeling, oppgradering av alle flater, nye teknisk anlegg, nytt tilbygg med inngangsparti og tilhørende heis og heissjakt utført i glass, ny taktekking og etablering av nye vinduer i tråd med Byantikvarens krav, samt renovering av fasaden. Bygget ble også tilkoblet fjernvarme.

Den sentrumsnære beliggenheten bød på flere utfordringer, spesielt nevnes svært begrenset riggplass og leilighetskomplekser veldig tett på.