Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

World Ocean Headquarter

Oppdragsgiver
Fornebu eiendom AS
Periode
2018 – 2019
Kategori
Kontor og hotell
Oppgaver
Prosjektdirektør, prosjektledelse, prosjekteringsledelse, planprosess, byggherrerepresentant

I forbindelse med initiativet REV-Ocean, ønsket Aker å bygge Verdenshavenes hovedkontor, Det store Blå. Kongstanken var å samle nasjonale og internasjonale havinteressenter (som forskere, NGOs, næringsliv, teknologer, gründere, finans) under ett tak. Ambisjonen er å mangedoble innsatsen for å redde livet i havet.

Formålet med prosjektet var å legge til rette for Det Store Blå på Fornebuporten. Prosjektet skulle fungere som et signalbygg på Fornebu, og markere inngangen til området.

Bygningen skulle blant annet inneholde laboratorier, kontorer, utstillingsarealer for havteknologi og -løsninger, konferansefasiliteter, hotell, restauranter og andre offentlig tilgjengelige funksjoner inklusive en allmenn tilgjengelig takterrasse.

Probea skulle ha ansvaret for gjennomføring av prosjektet fra A til Å, og ledet prosjektet gjennom idéfase og prosjektutvikling fram til ferdigstilte beskrivelser. Grunnet politisk motstand i Bærum til denne typen bygg ble prosjektet midlertidig pauset våren 2019 og formelt stoppet 2020.

Prosjektfaser:

1. Idéfase/prosjektinitiering/prosjektetablering/forstudie og prosjektavklaring.

På vegne av oppdragsgiver utredet Probea behov, vurderte alternativer og anbefalte konsept. Probea sikret brukersamhandling, formelle krav til ansattes medvirkning for godkjenning fra arbeidstilsynet og rammetillatelse for å optimalisere bygget med tanke på bruker og byggherrens behov

2. Prosjektutvikling

Probeas prosjektledere hadde ansvaret for å lede arbeidet med utvikling og beskrivelse av hva som var mulig og hva oppdragsgiveren ønsket å oppnå. Dette ble sammenstilt og skulle bli brukt som konkurransegrunnlag for kontrahering av entreprenør.

Roller:
Prosjektdirektør, prosjektledelse, prosjekteringsledelse, planprosess, byggherrerepresentant, SHA-koordinator prosjektering, prosjektleder miljø, energi og BREEAM, prosjektleder sikkerhet/objektsikring
Ansvar for Miljøstrategi, miljøprogram, bærekraft, brukerinvolvering og leietakerprosesser.