Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

Fornebuporten Bolig 3

Oppdragsgiver
Fornebuporten Bolig 3 AS
Periode
2017 - 2019
Kategori
Bolig
Oppgaver
Prosjektledelse

Videreutviklingen av Fornebu fortsetter, og PROBEA er engasjert til å lede utviklingen av 400 nye leiligheter med en prosjektkostnad på 1,3 mrd.

Tomten er på 9 513 m2 og går opp mot Gamle Snarøyvei i sør. Leilighetene vil utgjøre et totalareal på 22 100 BRA og planlegges i varierende størrelser, slik at de dekker behovene til unge i etableringsfasen, så vel som barnefamilier og eldre. Boligene vender ut mot et frodig og vakkert grøntdrag som er tilrettelagt for lek og rekreasjon. Byggene plasseres i skråningen mot grøntdraget, og gang- og sykkelveier binder boligene og grøntdraget sammen med butikker og caféer på Fornebuporten.

Kunde: Fornebuporten Bolig 3 AS

Prosjektnavn: Fornebuporten Bolig 3

Adresse: Fornebuporten felt B3

Start/slutt: Vår 2017/ planlagt ferdigstillelse høsten 2019

Størrelse (m2): BRA 22 100 m2

Budsjett (investeringsramme): 1,3 mrd.

Vår rolle: Prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse