Hopp til hovedinnhold
Probea

Våre 10 suksesskriterier

Hvordan gjøre komplekse og sammensatte byggeprosjekter enklere å gjennomføre? Hvordan lose dem trygt i havn? Det er finnes ingen fasit, men etter årelang erfaring fra prosjektledelse av byggeprosjekter har vi blinket ut 10 suksesskriterier.

#1 Tett på tiltakshaver
Vi ser det som vår viktigste oppgave å gjøre byggherren fornøyd. Det krever at vi er tett på i hele prosessen, at vi kjenner tiltakshavers visjon, strategi, planer, forutsetninger og synspunkter underveis.

#2 Leve ambisjonene
Våre oppdragsgivere er ambisiøse og fremtidsrettede, enten det er knyttet til byggekvalitet, bærekraft, byggteknikk eller bruk av bygget. Vår rolle er å støtte opp om prosjektets ambisjoner, og sørge for at ferdig bygg lever opp til dem.

#3 Smidighet er en dyd
Smidig og agil er blitt buzzord, men det er en grunn til det. Alle, og da mener vi absolutt alle, komplekse byggeprosjekter medfører endringer og uforutsette utfordringer underveis. Det dukker alltid opp nye problemstillinger som må løses. Det fordrer at vi som prosjektleder vet å snu oss – raskt!

#4 Små team er ofte best
Det er en lei tendens i bransjen at komplekse byggeprosjekter får kompleks prosjektledelse med store team, lange beslutningslinjer og fare for pulverisering av ansvar. For oss er idealet det motsatte, nemlig mindre, effektive team som gjør det enklere å lede og lose prosjektet. Det burde også være selvsagt at teamets størrelse tilpasses oppgavene, ikke leverandørene som utfører dem. Her mener vi det offentlige har mye å lære av det private.

#5 Delentrepriser er en god vei å gå
Vår erfaring er at det nesten uten unntak lønner seg å stykke opp komplekse prosjekter i delentrepriser. Prosessen blir enklere, oversikten større, prissettingen lettere og resultatet bedre. Også her mener vi det offentlige har en lekse å lære!

#6 Kloke og nye hoder i tospann
En prosjektledelse med både erfarne ringrever og skarpe talenter i teamet er gull verdt. Det gir en perfekt miks av erfaring og nytenkning. De ambisiøse yngre sørger for oppdatert kunnskap i kombinasjon med forfriskende syn på hvordan ting skal løses, mens de eldre spiller på en full kunnskapsbank etter å ha ledet prosjekter i årevis.

#7 Hold kontrollen, hold rammene
Kostnader som løper løpsk, budsjett som sprekker og deadlines som aldri holdes. Det er enhver eiendomsutviklers verste mareritt. God prosjektledelse handler alltid om kontroll på tidsbruk og ressursbruk. Da gjelder det å ha folk med rett kompetanse med riktige verktøy til å styre prosjektet med fast hånd. Selv bidrar vi gjerne til kostnadskontrollen ved å tilby fastpris på våre tjenester!

#8 Spille hverandre gode
Byggeprosjekter er så langt fra solospill du kan komme. Det er snarere et komplekst samspill mellom mange ulike aktører og faggrupper med spesifikk kompetanse. Derfor er filosofien om å spille hverandre gode alfa og omega. Og humor og humør kommer også godt med når det står på som verst!

#9 Det handler til syvende og sist om mennesker
I en hektisk byggeprosess er det lett å glemme at når alt står ferdig, så skal mennesker ta bygget i bruk, enten det er i hverdagslivet eller arbeidslivet. Å huske på dette gir motivasjon og inspirasjon underveis, og ingenting føles bedre for en prosjektleder at ferdig bygg yrer av fornøyde mennesker.

#10 Eiendomsutvikling er samfunnsutvikling
I ethvert byggeprosjekt finnes det et større bilde. Bygget er en del av byen, byen en del av samfunnet. Vi vil utvikle bygg som utvikler samfunnet i riktig retning. Det er vår himmelhvelving!