Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

Nytt nasjonalmuseum

Oppdragsgiver
Statsbygg
Periode
2014 – 2019
Kategori
Kulturbygg
Oppgaver
Byggeledelse

Det nye nasjonalmuseet blir et av de viktigste kulturbyggene som bygges i Norge i vår samtid. Det bygges på vestbanetomten ved siden av rådhuset i Oslo, og vil bli et profilert kulturbygg for kunst, arkitektur og design. Brutto bygningsareal er 54.600 kvm som i hovedsak oppføres i plasstøpt betong og kles med naturstein fra Oppdal. Total kostnadsramme er 5,3 mrd kr. Bygningen skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus.

FOTOS: MIR/Statsbygg