Hopp til hovedinnhold
Probea
illustration

Store oppdrag trenger ledelse!

Vi har mange store oppdrag på gang, ikke minst er vi helt i startgropa på komplekse byggeprosjekt for IKEA og Drammen Helsepark. Derfor søker vi nå dyktige, dedikerte og engasjerte prosjektledere!

Å lede byggeprosjekter er krevende og komplekst. Det trengs styring. Derfor har vi spesialisert oss utelukkende på å ta lederrollen i byggeprosjekter – som prosjektleder hos oss leder du faktisk prosjekter!

Å lede byggeprosjekter handler om å få alle impliserte aktører til å trekke i samme retning – fram mot et så perfekt bygg som mulig. Det krever samspill og framdrift. Kløkt og kompetanse. Driv og dynamikk. Innsikt og overblikk. Og ikke minst en solid dose med humør og engasjement.

Som prosjektleder i Probea er du byggherrens høyre hånd. I samspill med eier, arkitekt, leietakere og andre rådgivere styrer du prosessen fra dag én, og har reell innflytelse på formål, utforming av bygget og i mange tilfeller byutvikling i et større perspektiv. Stillingen vil derfor gi deg sterk opplevelse av delaktighet og eierskap. Du vil få stilt til disposisjon ressurser til ditt prosjekt og du bemanner selv team etter behov, sammen med din kunde.

Trigges du av større og komplekse prosjekter, er opptatt av samarbeid? Er du en tydelig, men ydmyk prosjektleder? Da vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg.

Stillingen er utfordrende og karrieremessig interessant i en bedrift med mange interessante prosjekter på beddingen. Du vil få gode betingelser og kontroll over din arbeidshverdag.

Som prosjektleder på vårt øverste nivå 3 vil du ha et bredt ansvarsområde, og du forventes å håndtere en rekke oppgaver:
• Lede store komplekse prosjekt (over MNOK 500), gjerne med et team av Probea-kolleger.
• Lede juniorer og sørge for deres utvikling fra nivå 1 til nivå 2.
• Sørge for mersalg og gjenkjøp hos eksisterende kunder og/eller salg hos nye kunder.
• Identifisere forbedringspotensialer i interne systemer og prosesser, og ta ansvar for utvikling av deler av KS-systemet.
• Bidra aktivt til ansettelser fra eget nettverk.
• Bidra aktivt til at Probeas strategi oppfylles.
• Aktivt bidra til utvikling av selskapet.
• Være en kulturbærer iht. selskapets visjon, verdier og etiske retningslinjer.
• Bidra til et sosialt samhold på arbeidsplassen, og deling av kunnskap og erfaring.

Krav, preferanser og forventninger til deg som kandidat:
Du må ha den kompetansen og naturlige autoriteten som skal til for å lede større og komplekse byggeprosjekter. Du må også beherske norsk skriftlig og muntlig. Du må ha minimum høyskoleutdannelse.
Du er god til å kommunisere, er samarbeidsorientert og løsningsfokusert. Du har høy grad av egenmotivasjon og trygghet til å styre byggeprosjekter.Vi tror at du i dag jobber innen byggebransjen – enten som utbygger, entreprenør eller rådgiver.

Søknadsfrist: 10. januar 2022. Du søker ved å sende en epost med søknad til rekruttering@probea.no.

Vil du vite mer? Ta kontakt med daglig leder Steinar W A Jarlsbo på mobil 971 12 400.