Hopp til hovedinnhold
Probea
Prosjekt

E134 Damsåsen – Saggrenda

Oppdragsgiver
Statens vegvesen Region Sør
Periode
2015 - 2019
Kategori
Infrastruktur
Oppgaver
Byggeledelse

E134 er korteste vei mellom Drammen og Haugesund. I tillegg er den en viktig ferdselsåre mot Numedal.

E134 mellom Damåsen og Saggrenda har hatt ikke tilfredsstillende vegstandard med hensyn til kurvatur og vegbredde. Veien går gjennom bynære og tettbebygde områder, samt bykjernen i Kongsberg. Strekningen gjennom Kongsberg er den mest ulykkesbelastede på E134 i Buskerud.

Vi har deltatt med tekniske byggeledere på Svartåstunnelen, fv. 87 Myntbrua – Tislegård og E134 Tislegård – Trollerudmoen.

Ny E134 strekning utenom Kongsberg vil åpnes i slutten av 2019.