Utmarkveien 2 Omsorg+ og nærmiljøsenter

Utmarkveien 2 på Bøler har de siste tiårene virkelig fått sitt pass påskrevet. Men etter en omgripende rehabilitering og ombygging er det kommunale bygget ikke lenger til å kjenne igjen.

Artikkel fra Byggeindustrien/bygg.no. Journalist Trond Joelson.

«Lille Murmansk» og «Bølers skamplett» er noen avskjellsordene som bygningsmassen med 43 omsorgsleiligheter ble omtalt som. Høyblokka på ti etasjer, et mindre mellombygg og en toetasjes lavblokk hadde kun gjennomgått sporadiske og mindre oppgraderinger siden de sto ferdige i 1964.

– Lavblokka og mellombygget hadde et vedlikeholdsetterslep som det var umulig å innhente, de måtte rives. I utgangspunktet skulle det bare gjøres noe med høyblokka i et vesentlig mindre omfang. Vi skulle egentlig bare oppgradere i forhold til brannsikkerhet, sprinkling, nødlys og installasjon av brannmannsheis, forteller prosjektleder Ingrid Karlsen i PROBEA, som har hatt prosjekt-ledelsen og vært Oslo kommunes byggherrerepresentant i det vel 9.100 kvadratmeter store prosjektet.

Totalentreprenør HENT satte i gang med riving av lavblokka og mellom-bygget i januar 2015. To ble bygget om til seks etasjer med nærings- og kontorarealer i underetasjen mot øst. Mellombygget i to etasjer inneholder kafe/kantine og ulike servicetilbud. Arealet på den nye bygningsmassen med kjeller er på 4.170 kvadratmeter og omfatter 35 leiligheter.

Boligtypen Omsorg+ retter seg i første rekke mot personer over 67 år med behov for større trygghet, aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap. Målet er at flere eldre på den måten skal kunne opprettholde flest mest mulig av sine normale aktiviteter i et vant miljø.

Passivhus

Energinivået i de to nybyggene tilfredsstiller kravene til passivhus. Energibrønner med varmepumper gir vannbåren gulvvarme, mens det i høyblokka er radiatorer og elkabler i badegulv.

På tross av de utfordringer det alltid fører med seg – men som ble forskriftsmessig håndtert – så var høyblokka bebodd i hele rive- og byggeperioden. Da lavblokka sto ferdig og var klar til overlevering i september 2016, flyttet beboerne fra de 40 leilighetene i høyblokka inn i de nye moderne leilighetene.

– Da beboerne hadde flyttet ut og leilighetene sto tomme, ble det tydelig hvor ille det sto til. Det var absolutt et behov for å rehabilitere alle leilighetene. Alt ble rensket ut – bare råbygget sto igjen. Ikke bare nye overflater, men også vinduer, kjøkken, rørstammer, baderom, garderober, belysning og sikringsskap. Alt ble skiftet ut eller pusset opp. Høyblokka fikk også inn nye leiligheter på hver gavl i hver etasje, sier Karlsen.

– Fremstå som en enhet

Jon Fleischer i Marlow Arkitekter har fulgt Utmarkveien 2 helt siden oppstart av forprosjektet.

– På et tidspunkt var det ikke endelig bestemt hvor mye Boligbygg Oslo KF ønsket å gjøre med høyblokka. Det var en glidende overgang mellom oppussing og rehabilitering av høyblokka. Men vi ønsket å få frem at hele prosjektet måtte se ut som en helhet, selv om noe var gammelt og noe var nytt. Energiberegninger dokumenterte kost-nytte fordeler ved å etterisolere den eksisterende fasaden med 15 centimeter. Sammen med energibrønnene og en ny og bedre isolert fasade, ville energikostnadene reduseres vesentlig, forklarer Fleischer.

Et av de fremste grepene som skiller mellom Utmarkveien 2 før og nå, er ikke bare økningen av volum med flere etasjehøyder, men også ved at en smal, liggende Kebonykledning binder lavblokk, mellombygg og høyblokk sammen til en enhet.

– Vi mente en trebasis med Kebony ville være flott, siden Utmarkveien 2 hadde stått der stygg i så mange år. Det er et norsk og økologisk produkt, det siste passer jo bra siden Oslo kommune legger mye arbeid for å oppnå en grønn profil. Fasaden er estetisk og utgjør en himmelvid forskjell fra tidligere, poengterer Fleischer.

Høyblokka skulle bestå, men hadde etasjehøyder på 2,50 meter, som var lavere enn dagens krav. Det ga utfordringer når det gjaldt fremføring av ventilasjon. Når det gjaldt lydkrav, manglet det litt på god nok lyddemping, så der ble gitt en dispensasjon med løsninger med lydhimlinger.

– Lavblokka er frittstående, bortsett fra i underetasjen, plan 1 og plan 2, som flukter med høyblokka, på grunn av krav til universell utforming. Her er etasjehøydene fra høyblokka videreført. Over mellombygget, i plan 3 er det etablert en stor felles takterrasse for beboerne, med sittegrupper og plantekasser med urter, sier Karlsen.

Det totale rehabiliterte arealet i høyblokka er 4.930 kvadratmeter, og rommer nå 48 leiligheter. Oppvarmingen skjer med radiatorer i leilighetene og med elektrisk oppvarming i baderomsgulvene.

I høyblokka er det etablert et nytt storkjøkken, tilknyttet en innbydende kantine i mellombygget og lavblokka. Underetasjen i høyblokka har bodarealer og varmesentral, mens underetasjen i lavblokka har legekontorer, næringsarealer og boder. I tillegg legges det opp til at et frisørtilbud skal på plass.

Underetasjen har også utgang til uteområder. Der kommer blant annet en petanquebane, i tillegg til at det blir grøntarealer med en tilpasset gangvei rundt hele prosjektet.

At Utmarkveien 2 også er et nærmiljøsenter betyr at flere av byggets mange funksjoner også skal være et tilbud til beboerne i strøket. Her skal terskelen for å benytte kaféen, fysioterapien eller frisøren være lav.


Del denne siden: