prosjektledelse

Prosjektledelse

PROBEA AS leverer spisskompetanse innen prosjektledelse både når det gjelder tidlig fase – gjennomføringsfasen – overleveringsfasen

Våre prosjektledere arbeider med:

 • å konseptualisere/konkretisere/bekrefte oppdragsforståelse
 • å forstå kundens behov og forventninger
 • å tydeliggjøre mål, hensikt og kundeverdi
 • å skape strategisk samspill med relevante interessenter
 • å lage plan- og prosessdesign
 • å utarbeide konkurransegrunnlag
 • å evaluere tilbud
 • å inngå kontrakter/kontraktstyring
 • å bygge og lede prestasjonsrettede team
 • å utvikle/implementere effektive og hensiktsmessige strukturer, systemer og arbeidsprosesser
 • å etablere/anvende rutiner for målrettet rapportering og avvikshåndtering
 • å ferdigstille/evaluere prosjekter


41 48 50 00

Ring oss i dag for å snakke med en dyktig prosjektleder vedrørende ditt prosjekt.


Del denne siden: