Prosjektledelse

PROBEA AS leverer spisskompetanse innen prosjektledelse i tidligfase, gjennomføringsfase og overleveringsfase.

Våre prosjektledere arbeider med å:

 • konseptualisere/konkretisere/bekrefte oppdragsforståelse
 • forstå kundens behov og forventninger
 • tydeliggjøre mål, hensikt og kundeverdi
 • skape strategisk samspill med relevante interessenter
 • lage plan- og prosessdesign
 • utarbeide konkurransegrunnlag
 • evaluere tilbud
 • inngå kontrakter/kontraktstyring
 • bygge og lede prestasjonsrettede team
 • utvikle/implementere effektive og hensiktsmessige strukturer, systemer og arbeidsprosesser
 • etablere/anvende rutiner for målrettet rapportering og avvikshåndtering
 • ferdigstille/evaluere prosjekter


41 48 50 00

Ring oss i dag for å snakke med en dyktig prosjektleder vedrørende ditt prosjekt.


Del denne siden: