Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse innebærer å lede prosjekteringsprosessen ved å styre riktig informasjon, til riktig person, til rett tid og med rett kvalitet. I tråd med kundens krav, behov og forventninger.

Våre prosjekteringsledere har betydelig erfaring og kompetanse fra ulike fagmiljøer innen bygg- og anleggsvirksomhet.

En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og ulike rådgivende ingeniører, skal prestere sitt beste i fellesskap. Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredsstille byggherrens krav, behov og forventninger, innenfor prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Prosjekteringsleder har et utvidet ansvar for å sikre at prosjekteringen også skjer i henhold til lover og forskrifter. Prosjekteringsledere har også en sentral rolle som bindeleddet mellom prosjektering, anskaffelser og entreprenører.

PROBEA tilbyr

Våre erfarne prosjekteringsledere og spesialister kan bidra i hele prosjekterings-prosessen fra idé til ferdigstillelse og overlevering av prosjektet. Vår muliggjøringskultur handler om rett erfaring, kompetanse og sammensetning av gode team. Faglig styrke gjennomsyrer vår virksomhet, og gjør oss i stand til å være i forkant i forhold til krav og rammebetingelser i prosjektets ulike faser.

Vi tilbyr blant annet rene prosjekteringsledere, spesialister på usikkerhets- og kostnadsstyring, samt LEAN-prosjektering, BREEAM og produksjon.

Vi kan ivareta ulike roller i prosessen, som SHA-ansvarlig (BHR), koordinerende for prosjektering (KP) og utførelse (KU), og ansvarlig søker. Dette gjør oss i stand til å sette sammen tverrfaglige team der tekniske, merkantile og juridiske ressurser er involvert og koordinert.


41 48 50 00

Ring oss i dag for å snakke med en dyktig prosjektleder vedrørende ditt prosjekt.


Del denne siden: