Byggherrerådgivning

PROBEA tilbyr byggherrerådgivning i tidligfase til virksomheter innen bygg-, eiendom- og anleggsektoren. Våre rådgivere har gjennom en årrekke opparbeidet seg betydelig erfaring fra en bred kundeportefølje med investeringsprosjekter hvor vi har bistått kundene våre helt fra idéfasen til ferdig forprosjekt.

Vår kompetanse og erfaring med ledelse av tunge og komplekse prosesser gjør at våre medarbeidere raskt danner seg et godt overblikk av totalbildet i prosjektene og ser sammenhenger, konsekvenser og risiko tidlig. Med en strategisk tilnærming og med løsningsorientert prosessledelse utvikler vi konkrete, strukturerte planer og rammer for gjennomføring av arbeidet og målstyrer mot verdiskaping for kundene våre i tidligfase.

41 48 50 00

Ring oss i dag for å snakke med en dyktig prosjektleder vedrørende ditt prosjekt.


Del denne siden: