Byggeledelse

Vår byggeledelse handler om å ivareta byggherrens forpliktelser på en optimal måte både under planlegging og gjennomføring av prosjektet i et godt samspill med byggherre og entreprenør.
Planmessig fremdriftsstyring og kontroll, strukturert økonomi- og kvalitetsstyring på byggeplass er vår styrke.
Vi utfører løpende kontroll og styring av økonomi, fremdrift og kvalitet samt oppfølging av SHA i byggeperioden.
Det ferdige produktet og kommende virksomhet i bygget er i fokus under hele byggeperioden.

41 48 50 00

Ring oss i dag for å snakke med en dyktig prosjektleder vedrørende ditt prosjekt.


Del denne siden: