EH Consult kan ta forskjellige roller innenfor prosjektadministrasjon, herunder
byggherreansvar i henhold til byggherreforskriften. Vi kan gå inn i alle faser, og ta hele eller
deler av ditt prosjekt. Vi gir deg gode og pålitelige råd når det gjelder fremdrift,
økonomi og kvalitet. EH Consult er en samarbeidspartner – ikke bare en leverandør.

PROSJEKTERINGSLEDELSE PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE PROSJEKTSTYRING

Prosjekteringsledelse

Våre dedikerte medarbeidere har betydelig erfaring fra ulike bransjer og fagmiljøer innen bygg- og anleggsvirksomhet, og tar ansvar for å lede og koordinere alle aktuelle aktører i prosjektet. Bred, tverrfaglig kompetanse og bunnsolid forankring i prosjektadministrasjon og prosjektledelse er uvurderlige suksessfaktorer i forhold til en optimal ledelse av selve prosjekteringen.

Vår muliggjøringskultur handler om rett erfaring, kompetanse og sammensetning av gode team. Faglig styrke gjennomsyrer vår virksomhet, og gjør oss i stand til å være i forkant i forhold til krav og rammebetingelser i prosjektets ulike faser.

Prosjektledelse

Våre prosjektledere har solid erfaring. De ser helheten, leder store og små prosjekter fra tidligfase til byggefase og ferdigstillelse, og vet hva som kreves for å oppnå suksess i det enkelte prosjekt. Vi er motoren i prosjektet, og vet at lokalt nærvær er avgjørende for et vellykket resultat. Vårt engasjement er en nøkkelfaktor for din suksess.

Vi ivaretar organisering og styring, fremdrift og økonomistyring, i tillegg til å etablere systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll. Våre fagfolk har forskjellig bakgrunn, og håndterer grenseflatene mellom de ulike fag på en optimal måte, slik at resultatet er i overensstemmelse med mål, krav og forventninger.

Byggeledelse

Sammen med prosjekt- og prosjekteringsledelse er ofte byggeledelse en helt sentral ytelse i våre PA-tjenester. Vår byggeledelse handler om å ivareta byggherrens forpliktelser på en optimal måte under planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Stram fremdriftsstyring/kontroll, god økonomi og solid kvalitetsstyring på byggeplass er vår styrke. Vi utfører løpende kontroll og styring av økonomi, fremdrift og kvalitet samt oppfølging av HMS-rutiner og systemer. Det ferdige produktet og kommende virksomhet i bygget er i fokus under hele byggeperioden.

Prosjektstyring

Prosjektstyring omfatter kommersielle og kontraktuelle oppgaver innen prosjektledelse, for eksempel styring av fremdrift, kostnader og usikkerhet. Vi kombinerer det aller beste fra forskjellige bransjer og markedsområder, og tilpasser etter behov i hvert prosjekt.

Vi etablerer og følger opp funksjonsplan, kostnadsstruktur og usikkerhetsstyring i forhold til styringsdokumentet. Vår prosjektstyring sørger for en totalkvalitet som skaper verdier for kunden, og dermed bidrar til å optimalisere kundens investering.


Del denne siden: