Mad arkitekter, Snarøyveien 36 mulighetsstudie

Snarøyveien 36: Vi leder skisse-/forprosjekt og reguleringssak

Kontorbygget AkerHus med sine 58 000 kvadratmeter står nærmest tomt etter at Aker Solutions flyttet til Fornebuporten sommeren 2016. Nå vurderes en konvertering til rundt 400 leiligheter. PROBEA har siden høsten 2016 vært prosjektleder for eier Norwegian Property ved gjennomføringen av mulighetsstudiet. Dette har inkludert en plan- og arkitektkonkurranse, hvor Mad Arkitekter  stakk av med seieren. Budstikka skrev 20. april at boligplanene generelt fikk god mottakelse da de ble presentert i et formøte med planutvalget i Bærum.

Budstikka skriver videre at Norwegian Property og Aker ser flere positive sider ved planene om å konvertere Snarøyveien 36 til boliger:

  • Konvertering til boliger vil åpne opp eiendommen for omgivelsene.
  • Det vil åpne en akse fra Statoil-bygget og opp til T-banestasjonen utenfor Telenor. Boligene vil ligge svært nær denne stasjonen.
  • Det vil også åpne en akse fra sjøen og inn til boligbebyggelsen lenger inne på Fornebulandet.
  • Det er spesielt spennende med planene som foreligger om å opparbeide en «kunstig» øy i sjøkanten nedenfor eiendommen, sammen med de store friarealene mellom sjøen og bebyggelsen.
  • Det skapes muligheter for nye torg og åpenhet med næring ut mot Snarøyveien.
  • Det øker attraktivitet for omliggende næringsbygg ved at det skapes aktivitet også utenfor byggene.

Hvis tilbakemeldingen fra planutvalget blir positiv fortsetter PROBEA med prosjektledelse av skisse-/forprosjekt og reguleringssak.


Del denne siden: