Vækerøveien 41 – Tilpassede boliger

I Vækerøveien bygger Boligbygg Oslo KF 16 boliger for personer med psykiske lidelser. De 16 boligene er 2-romsleiligheter på omtrent 50 kvadratmeter inkludert innvendige boder.

Eiendommen får fellesarealer der man kan ha enkelte felles aktiviteter og måltider. De som bor i leilighetene vil kunne få bistand til ulike praktiske og personlige gjøremål, og til aktiviteter utenfor boligene. Alle beboere vil få individuell oppfølging av Bydel Ullern.

Prosjektet består av tre frittstående hus med henholdsvis 2, 8 og 6 leiligheter.

Kunde: Boligbygg Oslo KF

Prosjektnavn: Vækerøveien 41 – Tilpassede boliger

Adresse: Vækerøveien 41

Start/slutt: Juni 2016/ planlagt ferdigstillelse sommeren 2017

Størrelse (m2): ca. 1 600 kvm

Budsjett (investeringsramme): (P85) 79,6 MNOK

Vår rolle: Prosjektledelse


Del denne siden: