Utmarkveien omsorg+ og nærmiljøsenter

Den gamle trygdeblokken i Utmarkveien skal gjenoppstå i ny og moderne drakt, og huse 83 omsorgsboliger for eldre.

Den eksisterende høyblokken rehabiliteres med ny fasade, nytt ventilasjonsanlegg, og installering av brannvarslings- og slokkeanlegg. Det gamle mellombygget og lavblokken rives, og det bygges nytt mellombygg på to etasjer med takterrasse og kafe samt ulike servicetilbud som fysioterapi, hudpleie, frisør. Det blir i tillegg bygget en ny lavblokk på seks etasjer, med 35 leiligheter fra 46-60 m2 store. Totalt blir det 83 Omsorg+ boliger i Utmarkveien. Bygningen skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus.

 


Del denne siden: