Sporveien Mulighetsstudie Ullevål stadion likeretterstasjon

Ullevål stadion likeretterstasjon

PROBEA har prosjektledelsen for Sporveien i prosjektet Ullevål stadion likeretter.

For å sikre T-banens kjørestrømforsyning på strekningen Majorstuen-Nydalen skal strekningen oppgraderes med en ny likeretterstasjon ved Ullevål stadion stasjon. Den nye likeretterstasjonen skal erstatte eksisterende anlegg ved Vestgrensa. Likeretterstasjonen skal sikre stabil strømforsyning til togene i dag og basert på planer om økt antall avganger i fremtiden. Utføres i to etasjer med kiosk i øvre plan.

Prosjektet omfatter forprosjekt med utredning av muligheter, detaljprosjektering av bygning og likeretterdel, og kontrahering av entreprenør. Arbeidene planlegges utført som hoved- og totalentreprise.

Kunde: Sporveien

Prosjektnavn: Ullevål stadion Likeretterstasjon

Adresse: Ullevål stadion stasjon

Start/slutt:  2017 / 2019

Størrelse (m2): 300 m2  

Budsjett (investeringsramme): 60 MNOK

Vår rolle: Prosjektledelse


Del denne siden: