Etablering av Omsorg+ konsept for Boligbygg Oslo KF i bydel Grorud. Konseptet etableres på eiendom som er i Boligbygg sitt eie. Prosjektet består av kombinasjon av nybygg og rehabilitering. Eksisterende lavblokk og mellombygg rives og ny lavblokk med boenheter og nytt mellombygg med servicefunksjoner etableres. Eksisterende høyblokk totalrehabiliteres. Mellombygget samt første etasje av høyblokk skal inneholde tjeneste- og servicefunksjoner. Disse arealene skal inneholde blant annet kafe/restaurant, dagsenter, ulike aktivitetsrom, kontorer for ansatte, fysioterapi, fotterapi og frisør. Totalt skal det etableres 91 boenheter, hvorav 36 i ny lavblokk og 55 i høyblokk. Høyblokken vil bli totalrehabilitert til tidsriktig standard, og hele bygget får passivhus-standard.

 


Del denne siden: