Storgata 5-7

Rehabilitering av kontorlokaler, total oppgradering av alle tekniske anlegg og bruksendring fra næring til bevertning i nederste etasjer.  

Prosjektet består av gamle verneverdige bygg som byr på overraskelser og høy usikkerhet. Det er leietakere i deler av bygget under hele byggeperioden, samt butikk som holder åpent på bakkeplan. Storgata 5-7 har svært sentral beliggenhet som byr på utfordringer knyttet til riggområde, tilkomst og tilgjengelighet samt stor trafikk fra tredjepart også i form av myke trafikanter.

Kunde: Colliers Property Management

Prosjektnavn: Storgata 5-7

Adresse: Storgata 5-7, Oslo

Start/slutt:  2016/2017

Størrelse (m2): 6 500 m2   

Budsjett (investeringsramme): 65 MNOK

Vår rolle: Prosjekt- og byggeledelse og koordinator prosjektering (KP)


Del denne siden: