Tegning av Ryen helsehus fra Omsorgsbygg

Ryen helsehus

Ryen helsehus blir moderne og nytt, med 142 plasser for korttidspasienter, samt opptreningsfasiliteter og administrasjonsarealer. Helsehus-konseptet er en del av moderniseringen av eldreomsorgen i Oslo. Et helsehus tilbyr rehabilitering og restitusjon, med fysioterapeut, lege og treningsrom, slik at brukeren kan komme tilbake til sitt eget hjem og fungere mest mulig normalt der. Ryen helsehus får 142 plasser som oppfyller dagens krav til sykehjemsplass med enerom og eget bad. I tillegg blir det tilhørende fellesrom, service- og kontorfunksjonene. Prosjektet innebærer også riving av eksisterende bygg.

Prosjektet har høye miljøambisjoner.  Helsehuset skal bygges på en fossilfri byggeplass, og miljøklassifiseres til BREEAM «Very Good».

Kunde: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektnavn: Ryen helsehus

Adresse: Solfjellshøgda 23

Start/slutt: 2017/2020

Budsjett (investeringsramme): Ca. 620 MNOK

Vår rolle: Prosjektledelse, byggherrens representant (BHR) og koordinator prosjektering (KP)


Del denne siden: