Probea -Royal Christiania Hotell

Clarion Hotel the Hub

Nordic Choice Hotels Scandinavia ønsker at Clarion Hotel the Hub skal bli deres flaggskip i Oslo, som Norges største hotell.

Det opprinnelige Hotell Viking (Biskop Gunnerus gt. 3) ble oppført i 1951-52 i forbindelse med avvikling av de Olympiske vinterleker i Oslo 1952. Det har i de påfølgende årtiene foregått en trinnvis utvidelse av hotellvirksomheten innenfor det aktuelle bykvartalet.

På begynnelsen av 90-tallet ble det oppført tilbygg (Nygata 3) som knyttet hotellets opprinnelige volum sammen med hjørnebygget i Storgata 12 (Gasmanngården). Hotellvirksomheten omfatter i dag alle bygningene i kvartalet over gateplan.

DNB Næringsbygg gjennomførte i 2009 et parallelloppdrag med målsetning om å belyse mulighetene for en utvidelse av eksisterende hotellvirksomhet på eiendommene. Vinnerutkastet i parallelloppdraget ble lagt til grunn for reguleringsarbeidet.

Lund + Slaatto Arkitekter AS vant konkurransen.

Detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Biskop Gunnerus gate 3, Nygata 3, Storgata 12 og del av Skippergata ble vedtatt 09.12.2015.

Prosjektet skal gjennomføre en om- og påbygging av 90-tallsbygningene mellom den bevaringsverdige Gasmanngården (Storgata 12) og det gamle Hotell Viking fra OL i 1952, samt deler av gamle hotell Viking mot Skippergata. Som en del av prosjektet skal også Skippergata oppgraderes til gatetun.

Hotellet har i dag 532 rom. Det planlegges ny konferansesal for 1 000 personer og en utvidelse av romkapasitet til ca. 800 rom.

Etter endt prosjekt skal nybygg og rehabilitert areal BREEAM-sertifiseres, klassifisert til Very Good.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, med byggestart første kvartal 2017. Forventet ferdigstillelse i løpet 2018.

I dag:

– Dagens bebyggelse:       37 900 m2 (over terreng)
– Antall rom:                      532
– Etasjer:                             9-12
– Høyde:                             34,3m – 47,9 m

Tomtens størrelse:          4 838 m2

Ved ferdigstillelse:

– Bebyggelse samlet:         46 170 m2 (over terreng)
– Utvidelse/nytt:                13 026 m2
– Delvis ombygget:            341 m2
– Fullt ombygget:               3 873 m2
– Uendret areal:                  10 297 m2
– Antall rom (16.3.17):       810, økning på 288
– Konferansesal:                 1 000 personer
– Etasjer:                              12-16
– Høyde:                               42,0m – 53,2 m


Del denne siden: