Oppgradering Oksenøyveien

Fornebuporten for Bærum kommune

Prosjektet består av to separate entrepriser/delprosjekter:

  1. Oppgradering av Oksenøyveien

Prosjektet er gjennomført som et eget prosjekt for Bærum kommune som et rekkefølgekrav ifm. utbygging av Fornebuporten. Fullstendig ombygging av delstrekning på Oksenøyveien inkl. rundkjøring. Gravearbeider med nærføring til 21 høyspentkabler, fjernvarme og annen eksisterende infrastruktur i vegbane samtidig som trafikk ble opprettholdt. Trangt anleggsområde og kort byggetid. Ferdig vår 2015. Totalbudsjett 20 MNOK.

  1. Ny undergang Oksenøyveien

Ny undergang for myke trafikanter i krysset Oksenøyveien/ Snarøyveien. Utføres for Bærum kommune som rekkefølgekrav til Fornebuporten. Svært omfattende omlegging av 21 høyspent- og telekabler samt fjernvarmerør og omfattende trafikkhåndtering som følge av dette. Planlagt byggestart januar 2017. 50 MNOK (estimert)


Del denne siden: