Entreprisetvist. Tvist mellom PAEB og Kirkelig fellesråd i Oslo. Byggherrens partsrepresentant under rettsaken. Engasjert av byggherren i forbindelse med utarbeidelse av tilsvar og flere prosesskrift.

Tvist 26 millioner kroner eks. mva.

Totale saksomkostninger for rettsaken : 10,2 mill kr .- eks mva.

Tidsrom: 2003


Del denne siden: