Midlertidig spor Bispegata

Kunde: Sporveien Oslo AS

Start/slutt: Mai 2016 – desember 2016.

Størrelse (m2 og investeringsramme): Ca. 50 MNOK

Vår rolle: Prosjektleder

Jernbaneverket er i gang med Follobanen. I forbindelse med innføring av togene til Oslo S bygges ny kulvert i Bispegata og det skal derfor etableres en omkjøringstrase for kjøretøy, syklende og gående. Det jobber med å etablere omkjøring også for trikk. Dette vil medføre at en kan ta i bruk trikkespor i Dronning Eufemias gate og gi en bedre tilgang til trikkens vedlikeholdsbase på Holtet. Forbindelsen over Bispegata til Holtet er nødvendig for testing av nye trikker som blir levert fra 2018.


Del denne siden: