Max restaurant Ringsaker

«Drive thru» hamburgerrestaurant som lanseres sammen med IKEA-utbyggingen på Ringsaker. Restauranten utformes som standard Max restaurant i hovedsak på ett plan, med teknisk rom i andre etasje. Kontrakten gjennomføres som totalentreprise og omfatter 400 kvadratmeter nybygg.

Byggherrens prosjekt- og byggeleder, ansvarlig søker rammetillatelse

Byggherre: Nydal Øst AS

Kontraktsgjennomføring som totalentreprise

Tidsrom: mars 2014 til mars 2015. Byggetid på ca. 22 uker.


Del denne siden: