Høvik stasjon, Jernbaneverket og Statens vegvesen

For Statens vegvesen/Jernbaneverket

Samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. Fullstendig ombygging av Høvik stasjon og adkomstveier. Gammelt stasjonsområde og stasjonsbygningen rives. Fem nye spor hvor tre skal brukes til vending, deling og hensetting. Nye adkomstveier samt rehabilitering av eksisterende bru over jernbane. Hovedentreprise. Totalbudsjett 400MNOK.


Del denne siden: