Heradsbygda barnehage

Kunde: Ringerike kommune

Nytt tilbygg og rehabilitering av Heradsbygda barnehage. Kapasiteten går da fra 48 barn til 98 barn inklusive en forsterket avdeling.

Areal ca 900m² fordelt på to etasjer.

Totalbudsjett inkl mva 17,5 mill.

Prosjektbeskrivelse:
Kommunen ønsket å doble kapasiteten i eksisterende bygg ved å ta i bruk underetasjen. Utfordring var at eksisterende underetasje ikke hadde tilstrekkelig dagslys eller rømningsveier. Dette medførte at man måtte se på løsning i prosjekteringen og landet på at man utførte store utgravningsarbeider.

Knap tid for gjennomføring og en barnehage i drift førte til at man valgte å opprette en midlertidig barnehage for å sikre barnas og de ansattes hverdag, samt å klare fremdrift på 8 mnd. Midlertidig barnehage har også vært inn under prosjektets rammer på økonomi og prosjektstyring.

Det ble gjennomført anskaffelses av prosjekteringsgruppe, gjennomført prosjektering og utlysning av konkurranse på 4 mnd, byggetiden er satt til 8.mnd.

PROBEA sin rolle har vært prosjektledelse og byggeledelse


Del denne siden: