Fornebuportalen

Fornebuporten

Norgeshistoriens største byggekontrakt på 2150 MNOK.

 • Prosjekt fra 2013-2016
 • 80.000 kontor-næring og parkeringsareal + 42.000m2 utearealer
 • Totalentreprise: Hent
 • Byggherre: Fornebuporten AS
 • Prosjekt- og byggeledelse: PROBEA AS
 • Arkitekt: Dark
 • LARK, RIE, RIB, VVS: Norconsult
 • VA: Rambøll
 • Multifunksjonsbygg; kontorer, butikker, kafè, restaurant, gymsal, storkjøkken, kommende t-bane
 • T-bane utgang i atriet
 • Store utkraginger på 20 meter, Nordsjøarkitektur

I tillegg til bygningsmassen har PROBEA her også prosjekt- og byggeledelsen i delprosjektene; Utomhus, Oppgradering Oksenøyveien (20 MNOK) og Ny undergang Oksenøyveien (50 MNOK). Disse delprosjektene gjennomføres som rekkefølgekrav for Bærum kommune. Begge hovedentrepriser.

 

Fornebuporten utomhusanlegg

Området består av oppholdsarealer, parkdrag, atrie, trappeanlegg og gang- og sykkelveisystemer. Arbeidet og utforming har gjort i nært samarbeid med kunstneren Magne Furuholmen.

Furuholmen har levert kunst til det som er Skandinavias største keramiske park. I den 10 mål store parken er det plassert 40 keramiske enkeltelementer alle utført i høybrent fajanse. To enorme krukker på 6 meter som veier 9 tonn hver danner inngang- og avslutningen på parken. På langsidene løper det 9 ulike søyler på mellom 2 og 4 meter som er plassert i to langstrakte vannbassenger, hvor vann og damp vil skape ulike atmosfæriske stemninger avhengig av årstiden.

Midt i parken fører store trapper ned til et atrium hvor et 12 meter langt keramikk-bånd i glaserte og bemalte fliser danner et abstrakt buktende form som er felt ned i bakken. På nært hold kan man lese ord og skriftbrokker som er slått inn i flisene. Trekker man seg derimot opp på gateplan danner selve flisene større bokstaver, mens disse igjen på ytterligere avstand blir lesbare ord og anagrammer for parkens tittel, IMPRINTS.

I tillegg er det flere skulpturer formet som avlange blokker plassert mellom krukkene og søylene, som en slags motvekt til krukkene og søylenes vertikale streben og de horisontale ord-formene i bunnen av atriet. Hele det store uteanlegget bindes sammen i et 12 meter langt keramisk relieff som er plassert inni Akers resepsjon. «, hele 50 tonn leire har gått med. De største krukkene er på 9 tonn.

I tillegg består arealene mellom de to kontorbyggene på Fornebuporten av 8000 m2 med granittdekke. Hele anlegget oppfyller kraven til universell utforming.


Del denne siden: