Fornebuporten Bolig 2

PROBEA har prosjektledelsen av Fornebuporten Bolig 2 som består av 150 leiligheter med totalareal 8 885 BRA og 14 683 BTA. Prosjektet omhandler små arealeffektive leiligheter med store balkonger og takterrasser, samt parkeringsanlegg, infrastruktur, tilkobling til veinett, vann og avløp. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Kunde: Fornebuporten Bolig 2 AS

Prosjektnavn: Fornebuporten Bolig 2

Adresse: Fornebuporten felt B2

Start/slutt:  Høst 2016/ planlagt ferdigstillelse juni 2018

Størrelse (m2): 14 683 m2

Budsjett (investeringsramme): 532 MNOK

Vår rolle: Prosjektledelse, byggeledelse, byggherrens representant (BHR), koordinator utførelse (KU).


Del denne siden: