FNV 16

SKontorbygg med 2 parkeringsetasjer under bakken og 7 kontoretasjer over. Totalt ca. 11 000 m², hvorav 8 500 m² er lyse arealer.

Prosjektledelse fase forhandling samspillsavtale og utarbeidelse av beskrivelse bygningsmessige arbeider. Prosjektledelse, byggeledelse, byggherrens representant (BHR) og koordinator utførelse (KU) i fase gjennomføring av prosjektet.

Byggherre: Fridtjof Nansens vei 14 AS

Byggetid: 2013-2015


Del denne siden: