Sporveien og Bymiljøetaten - Prosjekt Bispegata

Bispegata

Bispegata er en viktig busstrasé, og prosjektet, som også omfatter bygging av trikkespor, er en del av Oslo kommunes Samlet plan som har til hensikt å tilrettelegge Oslos trikketraséer i forbindelse med anskaffelse av nye trikker. Dagens veg bygges om til kollektivgate fra Trelastgata til Oslo gate, og trikkespor kobles sammen med eksisterende buttspor i Dronning Eufemias gate og spor i Oslo gate. Det skal også bygges nye tosidige sykkelfelter på begge sider av vegen.

Tiltaksområdet ligger innenfor et viktig kulturminneområde med Oslo torg, Ruinparken og Middelalderparken. Oslo torg, som er krysset Bispegata – Oslo gate, skal utvikles slik at det skaper sammenheng mellom Ruinparken og Middelalderparken, og Ladegården og barokkhagen skal trekkes inn i sammenhengen, slik det var opprinnelig. Det vil bli gjennomført omfattende arkeologiske utgravinger i området rundt Ladegården før byggearbeidene kan starte.

Kunde: Sporveien. Prosjektet er et samarbeid mellom Sporveien og Bymiljøetaten

Prosjektnavn: Bispegata

Adresse: Bispegata, Oslo

Start/slutt: 2017/2020

Budsjett (investeringsramme): Ca. 200 MNOK

Vår rolle: Sporveiens prosjektleder


Del denne siden: