Årvoll skole – Flerbrukshall og rehabilitering av eksisterende gymbygg

Ny flerbrukshall på 2500 kvm med tre aktivitetstflater, samt rehabilitering av gymbygg på 1000 kvm. Prosjektet inkluderer tilhørende garderobeanlegg, lager, møterom, vrimleareal, kjøkken/kiosk og tribuneanlegg til ca. 200 tilskuere.

Gymbygget fra 1963 står på byantikvarens gule liste, og får klubbhus, treningsrom, garderober og HC-tilpasset garderobe, tekjøkken/kiosk og møteroms- og forsamlingsromsfasiliteter. Det er også utomhusområde som får ny driftsgarasje med oppholdsareal/utsiktsplass på taket. Konseptet ble bestemt slik at prosjektet holdt seg innenfor gjeldende reguleringsplan. Skolen er i drift i prosjektperioden.

Kunde: Undervisningsbygg Oslo KF

Prosjektnavn: Årvoll skole, ny flerbrukshall og rehabilitering av eksisterende gymbygg.

Start/slutt: 2016/2019

Budsjett (investeringsramme): Ca. 140 MNOK

Vår rolle: Prosjektledelse


Del denne siden: