Med statsminister Erna Solberg tilstede lanserte REV Ocean og Aker ASA denne uken planene for World Ocean Headquarters, et verdensledende havsenter, på Fornebu. Byggherrene har gitt Probea oppdraget med å lede utviklingen av byggeprosjektet.

 

Statsminister Erna Solberg deltok i lanseringen av planene for det verdensledende havsenteret «World Ocean Headquarters»

I World Ocean Headquarters ønsker REV Ocean å samle nasjonale og internasjonale havinteressenter under ett tak. Ambisjonen er å mangedoble innsatsen for å redde livet i havet. Hovedkontoret vil blant annet inneholde laboratorier, kontorer, utstillingsarealer for havteknologi og -løsninger, konferansefasiliteter med mer.

Den ledende svenske arkitekten Gert Wingårdh gikk vinnende ut av en nordisk arkitektkonkurranse med signalbygget Det store blå. Bygget har assosiasjoner til bølger og fyrtårn, og er designet for å være et landemerke som skal minne oss om betydningen havet har for livet på jorden. Det store blå blir etter planen Norges høyeste bygg. Der forskning- og ekspedisjonsskipet REV Ocean er skapt for å se, så er World Ocean Headquarters skapt for å sees, har arkitektene uttalt.

I Probea, som har fått ansvaret for å realisere planene, er engasjementet stort.

– Vi liker og søker faglige utfordringer, og dette prosjektet er et drømmeprosjekt i så måte. Et visjonært og omfattende byggeprosjekt som Det store blå er krevende og komplekst. Det inspirerer oss. Her må vi bruke all den kompetansen vi har opparbeidet oss, samtidig som vi må tilegne oss ny kunnskap gjennom samarbeid med byggherre og rådgivere, sier Håvard Slaatten, styreleder og prosjektleder i Probea.

Realiseringen av et verdensledende havsenter er en del av en større områdeutvikling på Fornebu. Probea har tidligere ledet flere av Akers byggeprosjekter på området, ikke minst Akerkvartalet, selskapets eget hovedkontor. Probea var tidlig inne også i World Ocean-prosjektet.

Statsminister Erna Solberg, Nina Jensen, daglig leder for Rev Ocean og Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA rundt World Ocean Headquarters modellen på Fornebu

– Vi har spesialisert oss på helhetlig prosjektledelse, der vi tar ansvar for hele byggeprosessen fra a til å. Her har vi vært med fra starten av, og blant annet ledet arkitektkonkurransen og designfasen. Nå er vi godt i gang med å lede reguleringssak og utviklingsfase, før vi deretter går i gang med gjennomføring og ferdigstilling. Vi er stolte over at byggherrene nok en gang viser oss tillit og gir oss ansvar i hele prosessen. Nettopp det å kunne tenke helhetlig er essensielt for å lose et så viktig prosjekt stødig i havn, sier en engasjert Slaatten.

Byggherrene er opptatt av at det ambisiøse prosjektet ledes på kompetent vis.

-Dette er et prosjekt som krever det aller beste fra de beste. Vi kjenner Probeas dyktige prosjektledere fra tidligere, og har full tillit til at de vil lede også dette prosjektet på en utmerket måte, sier Torstein Storækre, daglig leder i Fornebuporten Eiendom.

Probea er et selskap i sterk vekst som leverer prosjektledelse innen bygg, eiendom og anlegg. Selskapet har spesialisert seg på å lede kompliserte byggeprosjekter, og utvikler og gjennomfører prosjektene helt fra idé og regulering til ferdig bygg. Probea er i kontinuerlig utvikling og deres fokus er kvalitet, kompetanse, verdiskaping.

Daglig leder i FP Eiendom, Torstein Storækre sammen med styreleder og prosjektleder i Probea AS, Håvard Slaatten


Del denne siden: