PROBEA er sertifisert Miljøfyrtårn

For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter. Å være sertifisert Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel som viser at vi har internkontrollen på plass og vi har fokus på arbeidsgiver- og samfunnsansvar. Som Miljøfyrtårn forplikter PROBEA seg til å være bevisst på energibruk, utslipp og kildesortering.

PROBEA som selskap kan likevel bidra aller mest ved å påvirke byggherrene til å ta bærekraftige valg i prosjektene. Våre medarebdiere er sin rolle bevisst og bidrar til gode løsninger for brukere og miljø.

Les mer om miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no


Del denne siden: