Prosjekt- og byggeleder Infrastruktur

PROBEA er i sterk vekst med en voksende oppdragsmengde og spennende prosjekter både i privat og offentlig sektor. Selskapet er norsk eiet og er et av de få selskapene i Norge med rendyrket spisskompetanse innenfor prosjekt- og byggeledelse. Vårt mål er å bygge bransjens mest attraktive og profesjonelle selskap, levere de beste prosjektene og rekruttere de beste prosjektlederne.

PROBEA gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft.  Dette inkluderer vei, bane, flyplass, tunnel og kommunaltekniske anlegg. PROBEA har erfaring og kompetanse innen anleggsektoren til å gjennomføre alt fra små, til store og krevende anleggsprosjekter. Våre kunder er hovedsakelig statlige og kommunale etater.

Vår kultur er basert på ekte engasjement og ansvar, og evnen til å spille på lag med våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Våre håndplukkede medarbeidere er vår viktigste ressurs og konkurransefortrinn. Ved å tørre å gå litt lenger og gi litt mer, bidrar vi til å sikre det enkelte prosjekt et optimalt resultat. Vi opplever økt oppdragsmengde og en rekke spennende prosjekter foran oss.

I den forbindelse søker vi prosjekt- og byggeledere med spisskompetanse fra gjennomføring av anleggsprosjekter. Ønsket profil er høyere utdanning, med lang og bred erfaring med selvstendig prosjekt- og / eller byggeledelse som kan dokumentere bransjefaglig dyktighet og resultatorientert lederskap.

Viktige personlige egenskaper som forventes av en prosjekt- og byggeleder i PROBEA er evne til å bygge team, arbeide systematisk og strukturert, ha stor gjennomføringskraft og et sterkt ønske om å være fremst av de beste innen prosjektledelse i bransjen.

PROBEA tilbyr konkurransedyktige betingelser, selskap i vekst, påvirkningsmuligheter, spennende prosjekter og flinke medarbeidere.

Selskapet holder til i moderne kontorlokaler i 24.etg i Posthuset, like ved Oslo S.

Søknad med CV sendes rekruttering@probea.no så snart som mulig.

Kontakt

Gabriella Bastiani

Gabriella Bastiani

Administrasjonssjef

Tlf. 911 91 331
rekruttering@probea.no


Del denne siden: