Fornebuportalen

Time-lapse av byggeprosessen i Fornebuporten

Norgeshistoriens største landbaserte totalentreprise – Fornebuporten på 2150 MNOK – ble ledet av PROBEA AS og ferdigstilt i 2016. Det er et multifunksjonsbygg med 80 000m2 kontor-, nærings- og parkeringsareal samt 42 000m2 uteareal. PROBEA ledet også delprosjektene Utomhus, Oppgradering Oksenøyveien og Ny undergang Oksenøyveien. Prosjektperioden var fra 2013 til 2016.

PROBEA har fått rammeavtale med Jernbaneverket

PROBEA, i samarbeid med Omega, er tildelt rammeavtale med Jernbaneverket innenfor kvalitetsarbeid. I konkurransen kom det inn totalt 12 tilbud, og vi er en av seks leverandører som er tildelt rammeavtale. De øvrige leverandørene er Atkins Norge AS, Dovre Group Consulting AS, HR Prosjekt AS, Karabin AS og WSP Norge AS. Rammeavtalen dekker kvalitetsrådgivning som vil sikre korrekt og god gjennomføring i Jernbaneverkets prosjekter og/eller i organisasjonen.

Fakta:

Mer informasjon om selskapet kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Øystein E. Johansen kontaktes på tlf. 959 66 976 eller oystein.e.johansen@probea.no.