Fornebuportalen

Time-lapse av byggeprosessen i Fornebuporten

Norgeshistoriens største landbaserte totalentreprise – Fornebuporten på 2150 MNOK – ble ledet av PROBEA AS og ferdigstilt i 2016. Det er et multifunksjonsbygg med 80 000m2 kontor-, nærings- og parkeringsareal samt 42 000m2 uteareal. PROBEA ledet også delprosjektene Utomhus, Oppgradering Oksenøyveien og Ny undergang Oksenøyveien. Prosjektperioden var fra 2013 til 2016.