EH Consult skifter navn til PROBEA AS

EH Consult har skiftet navn til PROBEA AS, og synliggjør med det den betydelige utviklingen selskapet gjennomgår.

– I navnet PROBEA AS er våre kjerneområder synlige, sier eier av selskapet, Håvard Slaatten. Vi skal være fremst av de beste på prosjektledelse til bygg-, eiendom- og anleggssektoren i Norge.

Selskapet har hovedkontor i Oslo, og har de siste årene vært i sterk vekst både innenfor offentlig og privat sektor. Et viktig satsningsområde de kommende årene ved siden av bygg og eiendom, vil være innenfor infrastruktur.

PROBEA har i den senere tid vunnet en rekke store og viktige avtaler. Blant annet kan nevnes byggeledelsen av nytt Nasjonalmuseum og rammeavtaler med Oslo Sporveier, Statsbygg, Bærum kommune og Statens vegvesen. Foruten disse avtalene har selskapet også prosjektledelsen av Fornebuporten, utviklingen av nye Royal Christiania Hotel, samt byggeledelsen av E134 Damåsen-Saggrenda for Statens vegvesen med en totalkostnad på 4,2 milliarder kroner.

– Det siste året har vi gjort et grundig strategiarbeid og staket ut retningen for de kommende årene. Vi skal ha fokus på våre ansatte gjennom kompetanseheving og målrettet rekruttering, samtidig som kundeoppfølgingen skal styrkes og kvalitetssikringen ivaretas i våre prosjekter, forteller Slaatten.

Fakta:

– PROBEA AS har spisskompetanse innenfor prosjektledelse i bygg, eiendom og anlegg
– PROBEA AS eies av Håvard Slaatten. Thorbjørn Overholt er styreleder og Øystein E. Johansen er administrerende direktør.
– www.probea.no

Ønsker du mer informasjon om navnebyttet, kan administrerende direktør Øystein E. Johansen kontaktes på tlf. 959 66 976 eller oystein.e.johansen@probea.no.