Ny rammeavtale prosjekteringsledelse for Statsbygg

EH Consult har inngått rammeavtale med Statsbygg om prosjekteringsledelse. EHC var èn av totalt 15 tilbydere, hvorav fem har inngått avtale. Statsbygg planlegger og gjennomfører omkring 160 byggeprosjekt til enhver tid. Statbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg forvalter 2350 bygning fordelt på 600 eiendomskompleks som utgjør 2,8 millioner kvm. Vi ser fram til et spennende samarbeid.

EH Consult har inngått rammeavtale med Boligbygg

EH Consult har i disse dager inngått ny rammeavtale om prosjektledelse med Boligbygg Oslo KF. Boligbygg forvalter mer enn 10.000 boliger, som utgjør totalt ca 900.000 kvm. Dette gjør Boligbygg Oslo KF til en av landets største eiendomsforvaltere. De kommende år skal Boligbygg investere ca to milliarder kroner i nybygging, utvikling og tilpassing av sin portefølje. Rammeavtalen er inngått over to år, med opsjon om forlengelse på inntil to år. EHC ser fram til samarbeidet.