nytt nasjonalmuseum

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

EH Consult AS og Stema Rådgivning AS har signert kontrakt med Statsbygg på byggeledelse av Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Det nye nasjonalmuseet skal bygges på tomten mellom Dronning Maudsgate, Munkedamsveien, Dokkveien og Nobels Fredssenter, og vil bli et profilert kulturbygg for kunst, arkitektur og design. Brutto bygningsareal er 54.600 kvm som i hovedsak oppføres i plasstøpt betong og blant annet med bruk av etterspente dekker. Bygget skal kles med naturstein. På taket skal det bygges en hall med dobbel glassfasade. Total kostnadsramme er 5,3 mrd kr. Bygningen skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus.

Dette er en stor og viktig hendelse for selskapene. Både på grunn av prosjektets størrelse men også fordi PNN er et av de virkelig viktige og synlige kulturbyggene som bygges i Oslo i vår samtid. Stema og EHC skal ivareta Statsbyggs behov for byggeledelse for arbeidene som omfattes av de byggfaglige entreprisene i prosjektet. Dette innebærer hovedbyggeleder, byggeleder betong, tett bygg, tekniske installasjoner i råbygg, innvendige arbeider, alabasthall, utomhus, logistikk og RTB, byggelederassistenter, samt prosjektstyring for de samme fagene. Statsbygg holder fremdriftsplanen og museet skal tas i bruk i 2020. Fra tidligere har EH Consult AS i tilleg kontrakt på rigg og sikkerhet på byggeplassen.

Fornebuportalen

Ferdigstillelse av Fornebuporten

Første byggetrinn i ett av norges største byggeprosjekter er i disse dager ferdigstilt. De ferdigstilte arealene omfatter ca 25.000 kvm kontorlokaler, 3.000 kvm kommersielle arealer, samt 20.000 kvm under bakkenivå. For mer informasjon om prosjektet se bygg.no