Rammeavtale Statens Vegvesen avd. Buskerud

EH Consult har fått tildelt rammeavtale med Statens vegvesen, Region sør, Vegavdelingen Buskerud. Rammeavtalen omfatter konsulentbistand til prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse. Oppdragene vil gjelde innenfor Vegavdelingen Buskeruds ansvarsområde for riks- og fylkesveier.